Als u moeite hebt om het vastgestelde maandbedrag te betalen, dan kunt u een verzoek indienen om uw maandbedrag te verlagen. Wij berekenen dan op grond van uw inkomen van twee jaar geleden hoeveel u zou kunnen terugbetalen. Komt u in aanmerking voor verlaging van het maandbedrag, dan is het belangrijk om te weten dat het ingaat vanaf de maand die volgt op uw verzoek. In uitzonderlijke situaties kan DUO het restant van een schuld kwijtschelden na het verstrijken van de aflosfase van vijftien jaar. Dit gebeurt alleen als u tot het einde van de aflosfase aan de volgende voorwaarden voldoet:

het verlaagde maandbedrag (op grond van het inkomen) is tot het einde van de aflosfase lager dan het maandbedrag dat berekend zou zijn zonder dat met uw inkomen rekening gehouden wordt én het inkomen van uw partner telt steeds mee bij de berekening van het verlaagde maandbedrag. Als u bij de verlaging van het maandbedrag het inkomen van uw partner buiten beschouwing heeft gelaten, geldt de periode van vijftien jaar niet. Dan wordt deze periode (de aflosfase) steeds verlengd met het aantal maanden dat het inkomen van de partner buiten beschouwing is gelaten.

Achterstallige schulden worden nooit kwijtgescholden

Het deel van een schuld dat achterstallig is door te laat of onvolledig betalen, wordt na vijftien jaar niet kwijtgescholden.

Overlijden
Als u zou komen te overlijden, gaat uw schuld bij DUO teniet. Uw schuld wordt niet verhaald op uw partner, kinderen of familie. Dat geldt voor alle soorten schulden die wij invorderen.

Aanvullende beurs
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat de aanvullende beurs geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden wordt.