Lenen bij DUO

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heette voorheen de IB- Groep en is een overheidsinstantie waarbij studerenden een lening kunnen aanvragen of een studie te kunnen bekostigen. Voorheen konden studenten een tegemoetkoming krijgen in de kosten en werd deze, wanneer een studie met succes en binnen bepaalde periode was behaald, kwijtgescholden. Daarbovenop kon men een z.g. DUO lening aanvragen. De lening kon, na de studie, in termijnen terugbetaald worden. Er zijn echter veranderingen op komst. De Nederlandse regering heeft besloten om het huidige stelsel op de schop te nemen. De studiefinanciering zal met ingang van het studieseizoen 2015 omgezet worden in een lening. Het is op dit moment nog lastig om de precieze veranderingen te bespreken, daar de regering nog niet over alle details duidelijkheid kan geven. Feit is wel dat er voor studenten veel veranderd. Het is echter nog gewoon mogelijk om een extra lening aan te vragen bij de DUO. De hervormingen worden vooralsnog alleen doorgevoerd voor studenten die voor hoger onderwijs kiezen. MBO’ers kunnen gebruik blijven maken van de huidige regelingen en dus gewoon studiefinanciering aanvragen. Later in dit artikel iets meer duidelijkheid over de komende veranderingen.

Studentenlening

Studeren is een kostbare aangelegenheid. Vaak blijft er te weinig tijd over om d.m.v. een bijbaan de studie in zijn geheel te kunnen bekostigen. Het aanvragen van een extra DUO lening is dan de oplossing. Je moet daarvoor natuurlijk wel ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling. Je kunt op de website van de DUO berekenen hoeveel extra geld je kunt lenen.

Hoe lenen in zijn werk gaat

Ga je een HBO-opleiding doen of een universitaire opleiding? Dan kon je eerder studiefinanciering aanvragen. De Nederlandse regering gaat echter hervormingen doorvoeren. De belangrijkste wijziging is het omzetten van de studiefinanciering in een lening voor studenten. Studenten krijgen na hun studie voldoende tijd om de lening terug te betalen. Daarnaast heft de regering nauwelijks rente over de lening. MBO’ers kunnen nog gewoon studiefinanciering aanvragen en daarbovenop een extra studentenlening afsluiten. Momenteel kunnen studenten van het middelbaar beroepsonderwijs een lening met een looptijd van 3 jaar afsluiten. Hoeveel geld je kunt lenen bij de DUO hangt af van o.a. de opleiding, de school maar er wordt ook naar de woonsituatie gekeken.

Daadkrachtmeting
Voor ex studerenden die na hun studie de schuld niet kunnen aflossen is er een sociaal vangnet. Kun jij maar moeilijk elke maand de aflossing betalen? Dan kun je om een ‘draagkrachtmeting’ vragen. Aan de hand daarvan beslist de DUO of de hoogte van de aflossing wordt verminderd en wanneer je een dermate laag inkomen hebt, kan zelfs worden besloten dat je tijdelijk geen geld hoeft af te lossen. Kun je gedurende vijftien jaar zelfs helemaal geen geld aflossen dan wordt het nog openstaande bedrag in zijn geheel kwijtgescholden.

Veranderingen op komst
Via de website startstuderen.nl kun je alle veranderingen die vanaf 2015 worden ingevoerd lezen.

Copyright © 2019 Studiefinanciering Aanvragen