Het studievoorschot geldt voor studenten in het hoger onderwijs (zie ook voorwaarden studievoorschot). Voorwaarde is dat hij/zij vanaf het studiejaar 2015-2016:

  • beginnen aan een bachelorstudie en voor de eerste keer studiefinanciering aanvragen;
  • beginnen aan de masterfase van hun studie.

Wie houdt recht op de basisbeurs
Voor studenten die voor 1 september 2015 al studiefinanciering ontvingen en in hun bachelor- of masterfase zitten, verandert er niets. Deze groep houd het recht op een basisbeurs, zo lang zij in de bachelor- of masterfase zitten.

Studenten die al studiefinanciering ontvangen en een jaar stoppen met hun studie, behouden ook de basisbeursrechten die zij hebben. Zij kunnen het jaar daarna gewoon verder met hun studie zonder dat zij deze rechten verliezen.

Ook voor mbo’ers verandert er niets. De basisbeurs blijft in het mbo gewoon bestaan. Wel krijgen mbo-studenten die jonger zijn dan 18 jaar uiterlijk in 2017 ook recht op een studenten ov-chipkaart.

Zie ook: Voorwaarden studievoorschot