Het kabinet wil de studiefinanciering een nieuwe vorm geven om meer geld in beter hoger onderwijs te kunnen investeren én het hoger onderwijs toegankelijk te houden. Het kabinet is van plan om de volgende zaken te veranderen op het gebied van studiefinanciering:

  • invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelor- en de masterfase met ingang van het studiejaar 2015-2016;
  • invoering van een alternatief vervoersarrangement in samenhang met de invoering van een sociaal leenstelsel in de bachelor- en de masterfase.

Het kabinet komt in de loop van 2014 met plannen hiervoor. Het eerdere wetsvoorstel om het sociaal leenstelsel gefaseerd in te voeren, eerst voor de masteropleidingen in 2014 en daarna voor de bachelor opleidingen in 2015 en om vereenvoudigingen in de studiefinanciering door te voeren, wordt daardoor aangehouden.