Spelregels Kingsen

Kingsen (3-10 spelers)
Benodigdheden: een pak kaarten & veel drank

Bij het drankspel Kingsen zit er aan iedere kaart een ander drankspelletje vast. De kaarten worden in het begin van het spel in een cirkel neergelegd en met de klok meegaand pakken de spelers een voor een, een kaart. Iedere keer dat er een kaart is getrokken, wordt het drankspel uitgevoerd voordat de volgende kaart wordt getrokken. Wanneer de cirkel wordt verbroken moet de persoon die dat op zijn geweten heeft drinken. Hieronder de regels per kaart uitgelegd:

2: I’ve never…:
De persoon die deze kaart trekt, doet een mededeling in de vorm van een ontkenning. Bijvoorbeeld, ik ben nog nooit gesnapt tijdens het masturberen of ik heb nog nooit over iemand heen gekotst. Wanneer een van de deelnemers dit wel heeft gedaan, dan moet die persoon drinken. Complete eerlijkheid is bij dit onderdeel vereist.


3 Ik ga op vakantie en ik neem mee…:
Dit is een geheugenspel, degene die de 3 getrokken heeft begint. Hij noemt de zin: ‘ik ga op vakantie en ik neem mee’ met vervolgens het voorwerp dat hij meeneemt. Hierna komt de persoon naast hem, die spreekt dezelfde zin uit, alleen zegt vervolgens eerst het voorwerp dat zijn voorganger meeneemt voordat hij zijn eigen voorwerp zegt. De persoon daarna zegt wederom dezelfde zin, dan de twee voorwerpen van zijn voorgangers en daarna zijn eigen voorwerp en zo gaat dit per speler door en ontstaat er op een gegeven moment een moeilijke rij voorwerpen om te onthouden. De speler die als eerste de volgorde of überhaupt een voorwerp niet meer weet moet drinken.

4 Mosselman:
De persoon die de 4 heeft getrokken begint. Iedereen zingt het rijmpje: ‘Zeg ken jij de mosselman, de mosselman, de mosselman, zeg ken jij de mosselman’ en vervolgens zegt de persoon die de 4 getrokken had een willekeurige zin. Hierna dreun je weer met zijn allen het rijmpje op en wanneer je bij het stuk van de willekeurige zin aankomt, moet de persoon die nu aan de beurt is zorgen dat zijn willekeurige zin rijmt op de willekeurige zin van zijn voorganger. Dit gaat net zo lang door totdat iemand niet meer kan rijmen. De persoon die niet meer kan rijmen moet drinken.

5 Ritueel:
Wanneer iemand een 5 trekt mag hij het ritueel bepalen. Bij Kingsen houdt het ritueel een actie in die moet worden uitgevoerd voordat er wordt gedronken. Wanneer de drinker in kwestie het ritueel vergeet zal hij nog een keer moeten drinken en dan wel het ritueel uit moeten voeren. De rituelen stapelen zich op dus wanneer alle vier de 5’en zijn getrokken zal er een heel rijtje aan acties zijn die je moet uitvoeren voordat je mag drinken. Voorbeelden van rituelen zijn: altijd met je rechterhand drinken, niet aan je haar zitten, kabouter op je glas waar je eerst een denkbeeldige kabouter van je glas af moet halen en op je schouder moet zetten voordat je drinkt.

6 Verboden woord:
De persoon die bij Kingsen een 6 trekt mag het verboden woord bepalen. Dit is heel simpel, hij kiest een woord en dit woord mag vervolgens niet meer gezegd worden. Wanneer iemand dit toch doet moet die persoon drinken. Ook hier geldt weer dat de verboden woorden zich opstapelen, dus tegen het einde van een ronde Kingsen zullen er rond de vier verboden woorden zijn.

7 Juffen:
Bij het spel juffen zeg je op volgorde ons metrieke stelsel op. De persoon die de 7 heeft getrokken begint met 1, de persoon daarna 2 en de persoon daarna 3 enzovoort. Alles wat echter in de tafel van 7 zit of waar een 7 in voorkomt is verboden. Wanneer jij aan de beurt bent en dus eigenlijk 7, 14, 17,21 enzovoort moet zeggen, moet je iets anders zeggen, alles mag zolang het maar een getal is. De speler die als eerst een getal zegt waar toch een 7 in voorkomt/ dat in de tafel van 7 zit of een getal dat niet aansluit op de volgorde van getallen, moet drinken.

8 Het kleine aanwijsspel:
De persoon die deze kaart trekt stelt een vraag waarop iedere deelnemer het antwoord kan zijn. Bijvoorbeeld: wie heeft er het komende jaar het meeste sex?, wie komt er het eerst in de gevangenis? Vervolgens gaat iedereen voor zichzelf nadenken wie van de spelers zij het antwoord op deze vraag vinden. Wanneer je voor jezelf het antwoord weet doe je, je hand op je hoofd. Wanneer iedereen klaar is om te antwoorden, tel je met zijn allen af en wijst iedereen naar de persoon waarvan gedacht wordt het antwoord op de vraag te zijn. De persoon met de meeste stemmen moet drinken. Kanttekening: in een drankspel wordt er altijd met de ellenboog gewezen. Wijst er toch iemand met de vinger, dan moet die persoon drinken

9 Shotje zelf:
De pechkaart, de persoon die deze kaart trekt moet zelf een shotje nemen.

10 Het grote aanwijsspel:
Wanneer deze kaart wordt getrokken, moet iedereen voor zichzelf gaan bedenken wie hij/zij vindt dat er een shotje verdiend. Dus wanneer iemand flink aan het laffen is, is dit altijd een zeer geschikte kaart. Ook hier geldt weer dat wanneer je jouw antwoord weet dat je, je hand op je hoofd plaatst. Wederom wordt er afgeteld en wijst iedereen naar de persoon die in hun optiek het shotje verdiend. Degene met de meeste stemmen moet drinken.

J Commando pinkelen:
De persoon die de J heeft getrokken begint. Hij gaat telkens een beweging maken en wanneer hij het woord commando gebruikt om die beweging aan te kondigen, moet iedereen hem nadoen. Bekende voorbeelden hiervan zijn commando plat, commando pinkelen en commando bol. Wanneer iemand hem niet na doet wanneer hij het woord commando heeft gebruikt of juist wel nadoet wanneer hij het woord commando niet heeft gebruikt moet die persoon drinken.

V Merkenspel:
De persoon die de vrouw heeft getrokken moet een categorie verzinnen. Bijvoorbeeld: auto’s, hoofdsteden van Europa of schoenen. Iedere categorie kan. Vervolgens is het een kwestie van een voor een merken van die categorie opnoemen tot dat iemand niets meer weet. De persoon die niets meer weet moet drinken. Kanttekening: iedere deelnemer heeft maximaal 5 seconden bedenktijd.

K Koningsad:
De koningen, de vier kaarten waar het spel om draait. Iedere heer heeft een andere functie:
1e heer bepaald wat er zal worden gedronken, bijvoorbeeld vodka met karnemelk.
2e heer bepaald waar het wordt gedronken, bijvoorbeeld in een leeg zwembad.
3e heer bepaald hoe het zal worden gedronken, bijvoorbeeld met 2 mensen op je rug.
4e heer moet de koningsad op de bovengenoemde manieren opdrinken en is dus flink de lul.

A Quizmaster:
Wanneer iemand een aas trekt is hij of zij de quizmaster. Hij is dit tot iemand anders een aas pakt, dan vervalt zijn quizmasterschap en is de volgende persoon quizmaster. Wanneer je quizmaster bent mag niemand met ja of nee op jouw vragen antwoorden. Doet iemand dit toch dan moet hij/zij drinken.

Dat is het drankspel kingsen, een spel waarmee je samen met je vrienden prachtige avonden mee zal gaan beleven.

Copyright © 2019 Studiefinanciering Aanvragen