Dertigen drankspel

Dertigen is een wat ingewikkelder spel dan de meeste drankspellen. Bij bijna geen enkel ander drankspel kan je zo goed bepalen hoeveel er gedronken moet worden, dus dat is gunstig. Het leuke is dat dertigen, zeker voor een drankspel, heel strategisch is. Je moet niet alleen nadenken over hoe je speelt, maar ook over wanneer je drinkt.

Spelregels
Om te dertigen heb je zes dobbelstenen nodig, je kan het met zoveel mensen doen als je wil, maar hoe meer hoe beter en liever niet minder dan drie personen. Om de beurt zijn spelers aan de beurt, elk gooien zij tussen de één en de zes keer. Het hoofddoel is om te eindigen met een waarde hoger dan dertig, of lager dan tien. Bij elke worp moet je minimaal één dobbelsteen laten liggen. Op die manier is het maximale aantal keer dat je kan gooien zes keer.


Bij de eerste worp bepaal je jouw strategie. Ga je proberen boven de dertig uit te komen, of onder de tien? Stel dat je het volgende gooit: 1,3,3,4,4,6. Je hebt niet een bijzonder hoge of lage worp, eerder gemiddeld. Het verstandigste is dan om te proberen boven de dertig uit te komen. Je moest minimaal één dobbelsteen laten liggen, dus laat je de zes liggen.
Vanaf dan gooi je elke keer met minder dobbelstenen, en laat je elke keer zo hoog mogelijke dobbelstenen liggen. Als je probeert onder tien uit te komen verandert er niets, behalve dat je steeds de lage stenen laat liggen.

Aan het eind heb je of de stand van zaken na een worp met meerdere dobbelstenen geaccepteerd, of je moet je laatste dobbelsteen laten liggen. Jouw ronde is dan voorbij. Voordat de volgende aan de beurt is, moet de waarde van alle dobbelstenen bij elkaar opgeteld worden. Er kunnen dan twee dingen gebeuren. Het kan zijn dat je het streven niet hebt gehaald, door onder de dertig maar boven de tien te hebben gegooid. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je het streven wel hebt gehaald.

Het is belangrijk of dit streven wel of niet is gehaald, want hier neemt het spel een andere richting. In de onderstaande kopjes lees je wat er bij elke situatie gebeurt.

Streven niet gehaald

Als de waarde van de worp tussen de tien en de dertig ligt, heb je het streven niet gehaald. Om de punten te berekenen die je nu krijgt neem je twee maal het verschil tussen dertig en jouw waarde. Als je bijvoorbeeld een eindwaarde van 27 hebt, krijg je 2 x 3 = 6 punten. Dit geldt echter alleen als je waarde boven de vijftien is.

Als de waarde van je dobbelstenen tussen de tien en vijftien is, hoef je niet tweemaal het verschil te drinken, maar slechts eenmaal. Als je een eindwaarde van 13 hebt, krijg je 30 – 13 = 17 punten.

Aan het eind wordt uitgelegd wat die puntenaantallen voor je betekenen. Maar hieronder eerst wat er gebeurt als het streven wel gehaald is.

Streven wel gehaald

Je kan je streven op twee manieren halen. Je kan onder de tien eindigen, en boven de dertig. Voor beiden geldt een andere puntentelling.

Voor onder de tien

Neem het verschil tussen tien en jouw waarde. Dit verschil vermenigvuldig je met vijftien. Dit is het aantal punten dat elke andere speler krijgt. Als je bijvoorbeeld op 8 eindigt, krijgt iedereen (10-2) x 15 = 30 punten. Dit lijkt heel veel, en dat is het ook, maar het is erg moeilijk om onder de tien te eindigen. Bedenk ook dat het een groot risico is om voor de tien te gaan. Als je het net niet haalt krijg je erg veel punten.

Voor boven de dertig

Als je boven de dertig hebt gegooid, mag je nog een keer gooien. Neem het verschil tussen jouw waarde en dertig. Dit getal is het getal dat je nu zo vaak mogelijk gaat gooien.
Stel dat je een waarde hebt gegooid van 32. Het verschil met dertig is dan twee.

Vervolgens ga je weer gooien alsof je opnieuw een ronde begint. Maar in plaats van dat je nu gaat proberen zo hoog of laag mogelijk te gooien, ga je zo vaak mogelijk tweeën gooien. Zodra je geen twee meer opzij kan leggen, ben je klaar.

Per twee die je hebt gegooid, krijgt degene die na jou aan de beurt is, twee punten.

Als je geen tweeën maar drieën hebt gegooid, zou de persoon na je niet twee punten per drie, maar natuurlijk drie punten per drie krijgen.

Dertigen puntentelling

Er moet systematisch geturfd worden hoeveel punten elke speler heeft. Het is je vast al duidelijk dat je moet proberen zo weinig mogelijk punten te halen.

De spelers moeten van tevoren met elkaar afspreken hoeveel punten gelijk staan aan één drankje.

Een gangbare telling is dat tien punten gelijk staan aan één bier. Het is niet verplicht om de drankjes direct op te atten, maar als het spel is afgelopen, moet je alle overige atjes nemen.

Dat zorgt er misschien voor dat de punten tijdens het dertigen niet zoveel waard zijn, maar je zal sneller punten krijgen dan je denkt.

Als het dertigen is afgelopen, moeten alle punten die je nog hebt “afgelost worden”. Je moet dan de afgesproken hoeveelheid drinken voor elk punt dat je nog over hebt. Als je tijdens het dertigen helemaal niet zou drinken, zouden dat zomaar tien tot twintig bier kunnen opleveren. Veel te veel om in één keer op te drinken. Het is dus aan te raden om tijdens het dertigen af en toe wat te drinken.

Copyright © 2019 Studiefinanciering Aanvragen