Drankspel Bussen

Bussen (3-8 spelers)
Benodigdheden: Kaartspel & veel drank.

Het drankspel Bussen bestaat uit drie rondes:
Ronde 1 Bussen: Aan alle deelnemers zullen vier kaarten worden uitgedeeld, bij iedere kaart hoort een vraag. Wanneer de speler de vraag goed beantwoordt zal hij niet hoeven te drinken, als het antwoord fout is wel. Wanneer elke speler vraag een heeft beantwoord ga je door naar vraag twee tot alle vier de vragen zijn beantwoord.

Vraag 1: is de kaart rood of zwart?
Vraag 2: is de kaart hoger of lager dan de vorige kaart? (bij gelijk wordt er ook gedronken)
Vraag 3: ligt de kaart tussen of buiten de twee vorige kaarten? (bij gelijk wordt er ook gedronken)
Vraag 4: Heb je het soort kaart al? (Klaver, Schoppen, Ruiten, Harten)


Ronde 2 Bussen: In de tweede ronde van dit drankspel heeft iedereen zijn vier kaarten voor zich neergelegd. Vervolgens zal er van de overige kaarten een piramide van vijf rijen dichte kaarten worden gelegd. De eerste rij bestaat uit vijf kaarten, de tweede uit vier kaarten, de derde uit drie kaarten, de vierde uit twee kaarten en de vijfde uit een kaart. Alle kaarten in de rijen hebben een waarde uitgedrukt in aantal shotjes: De eerste rij een shotje, de tweede rij twee shotjes, de derde rij drie shotjes, de vierde rij vier shotjes en de vijfde rij vijf shotjes. Wanneer iedereen zijn vier kaarten voor zich heeft liggen, begin je met het omdraaien van een kaart van de onderste rij van de piramide. Wanneer deze kaart is omgedraaid heeft iedereen drie seconden de tijd, wanneer ze dezelfde kaart voor zich hebben liggen als degene die is omgedraaid, om zijn kaart er op te leggen. Wanneer iemand een kaart binnen de tijd oplegt mag hij dus een aantal shotjes (afhankelijk van de rij) uitdelen aan zijn medespelers. De kaarten worden een voor een omgedraaid. Je begint bij de onderste rij en eindigt bij de bovenste, oftewel de vijfde rij.

Ronde 3 Bussen: In de derde ronde van het drankspel Bussen is het tijd om in de bus te gaan. De persoon/personen die aan het einde van ronde twee nog de meeste kaarten overhebben, moeten in de bus. Vervolgens levert iedereen zijn kaarten in en worden alle kaarten geschud. Nu worden er zeven kaarten op een rij gelegd waarvan de laatste dicht ligt. Hierna zullen de persoon/personen in de bus per kaart moeten beslissen of de volgende kaart die zal worden omgedraaid van het deck kaarten hoger of lager zal zijn dan de eerste van de zeven kaarten die op tafel liggen. Het doel is om zeven keer achter elkaar de vraag goed te hebben en zo de bus uit te spelen. Wanneer het antwoord goed is mogen zij verder gaan naar de tweede kaart, waar ze vervolgens weer dezelfde vraag zal worden gesteld. Wanneer het antwoord fout is, zullen zij allebei een shotje moeten drinken en opnieuw bij de eerste kaart beginnen. De kaart die wordt omgedraaid, wordt altijd op de kaart gelegd waarover de vraag wordt gesteld. Wanneer iemand echter bij kaart drie de vraag fout heeft zal hij drie keer moeten drinken en weer bij af moeten beginnen. Het aantal shotjes dat gedronken wordt hangt dus af van bij welke van de zeven kaarten de vraag fout wordt beantwoord. De laatste van de zeven kaarten ligt dicht om de spanning extra te verhogen, aangezien de persoon in bus hierdoor puur moet gokken of de kaart die wordt omgedraaid hoger of lager zal zijn. Wanneer uiteindelijk de bus is doorlopen of het deck kaarten op is, is het spel afgelopen en verdient de busganger, indien hij het heeft volgehouden, de volste waardering.

Dit was het drankspel Bussen.

Copyright © 2019 Studiefinanciering Aanvragen